Disclaimer

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar International Flex Job te zenden, geeft u International Flex Job daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature.

International Flex Job gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

Overig

De informatie op de site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Internatinal Flex Job niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Certificeringen